Coronavirus COVID-19

Alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland onder controle. Blijf zoveel mogelijk thuis. Houd 1,5 meter afstand. Was vaker uw handen. Actuele informatie vindt u op rijksoverheid.nl.

Home

Zorgaanbieders die zorg willen aanbieden die onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (WLZ) valt, hebben een WTZi-toelating nodig. Hiervoor moeten zij aan diverse wettelijke eisen voldoen die in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) staan. Op deze website vindt u informatie over het aanvragen of wijzigen van een toelating. Ook kunt u hier nakijken of een zorginstelling een toelating heeft.