Home

Zorgaanbieders die zorg willen aanbieden die onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (WLZ) valt, hebben tot 1 januari 2022 een WTZi-toelating nodig. Hiervoor moeten zij aan diverse wettelijke eisen voldoen die in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) staan. Op deze website vindt u informatie over het aanvragen of wijzigen van een toelating. Ook kunt u hier nakijken of een zorginstelling een toelating heeft.

Vanaf 1 januari 2022 vervalt de WTZi en is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) van toepassing. Het systeem van de Wtza-vergunning vervangt het systeem van de WTZi-toelating.

Vraag niet onnodig een toelating aan

Bent u niet vergunningplichtig, dan komt uw toelating per 1 januari aanstaande te vervallen.

Als u niet voor 1 januari 2022 start met het verlenen van de zorg waarvoor u een toelating wilt aanvragen dan heeft u geen toelating nodig. Vraagt u wel een toelating aan en uw instelling blijkt niet vergunningplichtig te zijn dan komt uw toelating per 1 januari 2022 te vervallen.

Vraag alleen een toelating aan als u voor 1 januari 2022 start met het verlenen van de zorg of indien uw instelling met ingang van 1 januari 2022 volgens de Wtza vergunningsplichtig is.

U heeft alleen een toelating nodig als u vóór 1 januari 2022 start met zorgverlening

Vraag alleen een toelating aan als u voor 1 januari 2022 start met het verlenen van de zorg of indien uw instelling met ingang van 1 januari 2022 volgens de Wtza vergunningsplichtig is.