U wilt zorg gaan leveren die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Alleen met een toelating mag uw organisatie deze zorg aanbieden. Op deze pagina vindt u informatie over hoe u deze toelating kunt aanvragen. Een WTZi-toelating is alleen bedoeld voor zorgaanbieders waar met minimaal twee personen namens de organisatie zorg wordt verleend.