Aanvragen toelating

U moet een WTZi-toelating aanvragen als uw organisatie zorg wil leveren die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Er zijn echter ook uitzonderingen.

Welke zorgaanbieders hebben een toelating nodig?

Als uw instelling één of meerdere van de onderstaande categorieën zorg wil leveren en die zorg gefinancierd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dan moet u een toelating aanvragen.

Instelling voor medisch-specialistische zorg
Een instelling voor medisch-specialistische zorg is een instelling waarin geneeskundige zorg wordt geleverd door minimaal één medisch specialist. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ziekenhuizen, GGZ instellingen waarin de zorg wordt geleverd door een psychiater en overige instellingen voor medisch-specialistische zorg.

Persoonlijke verzorging
Persoonlijke verzorging omvat het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging, gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid.

Begeleiding
Begeleiding omvat activiteiten waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

Verpleging
Verpleging omvat handelingen, gericht op herstel of voorkoming van verergering van de aandoening, beperking of handicap.

Behandeling, anders dan behandeling van gedragswetenschappelijke aard
Deze vorm van behandeling omvat geneeskundige zorg van specifiek medische of paramedische aard die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde.

Instellingen die behandeling van gedragswetenschappelijke aard willen bieden (GGZ), hoeven geen toelating aan te vragen. Op grond van artikel 2.2 van het Uitvoeringsbesluit WTZi worden deze instellingen aangemerkt als al in het bezit van een toelating. Als vorengenoemde zorg geleverd wordt door een psychiater dan heeft de instelling een toelating nodig voor medisch-specialistische zorg.

Audiologische centra
Een audiologisch centrum is een centrum voor gehoor, taal en spraak.

Trombosediensten
Een trombosedienst neemt de uitvoering van de antistollingsbehandeling over van de behandelend arts.

We verstrekken alleen een toelating voor bovengenoemde categorieën zorg. Levert uw instelling andere zorg dan heeft u geen toelating nodig of u heeft de toelating automatisch al in uw bezit.

Welke zorgaanbieders hebben geen toelating nodig?

De Wet Toelating Zorginstellingen is niet van toepassing in de hieronder genoemde situaties. Deze zorgaanbieders hoeven geen toelating aan te vragen als zij zorg willen leveren.

 • zorgaanbieders waarbij er maar door één persoon zorg wordt verleend. Een WTZi-toelating is alleen bedoeld voor zorgaanbieders waar met tenminste 2 personen namens de organisatie daadwerkelijk zorg wordt verleend. Vanuit de WTZi is dit de definitie van een 'zorginstelling'. Dit wordt ook wel een organisatorisch verband genoemd. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om inhuur of om een dienstverband.
 • zorgaanbieders die zorg leveren die geheel wordt betaald vanuit een persoonsgebonden budget (PGB);
 • zorgaanbieders die alleen zorg leveren als onderaannemer;
 • zorgaanbieders die zorg leveren die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Zorgaanbieders die de volgende categorieën zorg leveren, deze instellingen zijn namelijk aangemerkt als al in het bezit van een toelating:

 • huisartsenzorg,
 • verloskundige zorg,
 • kraamzorg,
 • mondzorg,
 • paramedische zorg,
 • het verstrekken van hulpmiddelen,
 • het verlenen van farmaceutische zorg,
 • ziekenvervoer,
 • erfelijkheidadvisering,
 • behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening (GGZ). Let op: wordt deze zorg geleverd door een psychiater dan heeft u een toelating nodig als instelling voor medisch-specialistische zorg.

Aanvragen toelating

Heeft u geconstateerd dat u een toelating moet aanvragen dan kunt u klikken op één van de hieronder genoemde opties, afhankelijk van de rechtsvorm van uw instelling: