Aanvragen toelating eenmanszaak, vof, cv of maatschap

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van een toelating voor niet-rechtspersonen (eenmanszaak, vof, cv of Maatschap). Via het Selfservice Portal kunt u snel en eenvoudig met eHerkenning 2+ een nieuwe toelating aanvragen.
Vanaf 1 januari 2022 vervalt de WTZi en treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. De toelating wordt dan vervangen door een systeem van vergunningen. Vraag dus niet onnodig een WTZi-toelating aan. Doe dit alleen als u vóór 1 januari 2022 start met het verlenen van zorg. Maar als u onder de Wtza niet vergunningplichtig bent, dan komt uw WTZi-toelating op 1 januari te vervallen.

Ingangsdatum toelating

Een toelating gaat in op de datum van de beschikking. Een toelating met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Vraag uw toelating dus tijdig aan voordat u wilt beginnen met de zorgverlening.

We streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Uiterlijk binnen 8 weken, dan wel – na tijdige verlenging - 16 weken.
 

Aanvraag indienen

Selfservice Portal of papieren aanvraag 

Via Mijn Wtzi-toelating kunt u snel, gemakkelijk en efficiënt uw aanvraag doen. U kunt hier ook uw gegevens corrigeren, de voortgang van uw aanvraag zien en desgewenst uw toelating direct laten intrekken. Er zijn vooraf ingevulde onderdelen (bijvoorbeeld KvK-nummer) en adreswijzigingen worden automatisch verwerkt. Dit is dus veel handiger (en sneller) dan een papieren aanvraag. 

Wel hebt u voor het Selfservice Portal eHerkenning van minimaal niveau 2+ nodig. 

Vraag alleen een toelating aan als u voor 1 januari 2022 start met het verlenen van de zorg of indien uw instelling met ingang van 1 januari 2022 volgens de Wtza vergunningsplichtig is.

Als u de aanvraag toch op papier wilt doen, kan dat. Gebruik daarvoor de formulieren op deze website. 

Heeft u de aanvraag volledig ingevuld, stuur deze dan samen met de bijlagen naar:

CIBG, t.a.v. Toelating zorginstellingen
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

Aanvraag op papier