Aanvragen toelating stichting, NV, BV, vereniging of coöperatie

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van een toelating voor rechtspersonen (Stichting, NV, BV, Vereniging of Coöperatie). Via het Selfservice Portal kunt u snel en eenvoudig met eHerkenning 2+ een nieuwe toelating aanvragen. Hiervoor moet u onder andere de (concept)statuten van uw instelling uploaden.
Vanaf 1 januari 2022 vervalt de WTZi en treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. De toelating wordt dan vervangen door een systeem van vergunningen. Vraag dus niet onnodig een WTZi-toelating aan. Doe dit alleen als u vóór 1 januari 2022 start met het verlenen van zorg. Maar als u onder de Wtza niet vergunningplichtig bent, dan komt uw WTZi-toelating op 1 januari te vervallen.
 

Verplichte bijlage

Statuten

Statuten moeten voldoen aan de transparantie-eisen zoals genoemd in het Uitvoeringsbesluit WTZi. U mag concept-statuten indienen. Na beoordeling informeert het CIBG u of ze aan de transparantie-eisen voldoen of dat u ze moet aanpassen. U moet de akte daarna wel door de notaris laten passeren; een toelating wordt pas afgegeven op basis van de definitieve statuten.

Ingangsdatum toelating

Een toelating gaat in op de datum van de beschikking. Een toelating met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Vraag uw toelating dus tijdig aan voordat u wilt beginnen met de zorgverlening.

We streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Uiterlijk binnen 8 weken, dan wel – na tijdige verlenging - 16 weken.

Aanvraag indienen

Selfservice Portal of papieren aanvraag 

Via Mijn Wtzi-toelating kunt u snel, gemakkelijk en efficiënt uw aanvraag doen. U kunt hier ook uw gegevens corrigeren, de voortgang van uw aanvraag zien en desgewenst uw toelating direct laten intrekken. Er zijn vooraf ingevulde onderdelen (bijvoorbeeld KvK-nummer) en adreswijzigingen worden automatisch verwerkt. Dit is dus veel handiger (en sneller) dan een papieren aanvraag. 

Wel hebt u voor het Selfservice Portal eHerkenning van minimaal niveau 2+ nodig.

Vraag alleen een toelating aan als u voor 1 januari 2022 start met het verlenen van de zorg of indien uw instelling met ingang van 1 januari 2022 volgens de Wtza vergunningsplichtig is.

Als u de aanvraag toch op papier wilt doen, dan kan dat. Gebruik daarvoor de formulieren op deze website. 

Heeft u de aanvraag volledig ingevuld, stuur deze dan samen met de bijlagen naar:

CIBG, t.a.v. Toelating zorginstellingen
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

Papieren aanvragen