Aanvragen toelating stichting, NV, BV, vereniging of coöperatie

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van een toelating voor rechtspersonen (Stichting, NV, BV, Vereniging of Coöperatie). Voor het aanvragen vult u het aanvraagformulier nieuwe toelating in en stuurt u dit samen met de (concept)statuten van uw instelling op.

 

Aanvragen

Verplichte bijlage

Statuten

Statuten die voldoen aan de transparantie-eisen zoals genoemd in het Uitvoeringsbesluit WTZi. U mag concept-statuten meesturen. Na beoordeling informeert het CIBG u of ze aan de transparantie-eisen voldoen of dat u ze moet aanpassen. U moet de akte daarna wel door de notaris laten passeren; een toelating wordt pas afgegeven op basis van de definitieve statuten.

Ingangsdatum toelating

Een toelating gaat in op de datum van de beschikking. Een toelating met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Vraag uw toelating dus tijdig aan voordat u wilt beginnen met de zorgverlening.

We streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Uiterlijk binnen 8 weken, dan wel – na tijdige verlenging - 16 weken.

Aanvraag versturen

Aanvraag versturen tijdens de coronacrisis

In verband met de maatregelen tegen corona werken veel medewerkers niet op kantoor en kunnen we papieren aanvragen niet goed verwerken. Wij vragen u om in deze periode uw aanvraag zoveel mogelijk per e-mail te sturen. Dit kan naar: aanvraagwtzi@minvws.nl.

Normaliter geldt:

Heeft u de aanvraag volledig ingevuld, stuur deze dan samen met de bijlagen naar:

CIBG, t.a.v. Toelating zorginstellingen
Postbus 16114
2500 BC Den Haag
 

Na ontvangst van de aanvraag, kijken we of deze compleet is. U krijgt een ontvangstbevestiging. Zonodig vragen we ontbrekende bijlagen op. Dan starten we met het beoordelen en verwerken. U ontvangt ons besluit via de post en het wordt gepubliceerd op de site.