Hoe verloopt een aanvraag

U vraagt een toelating aan via het Selfservice Portal. Afhankelijk van uw situatie (rechtspersonen of niet-rechtspersonen) moet u andere gegevens en bijlagen aanleveren.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de transparantie-eisen en de beleidsregels van de WTZi die gelden voor uw rechtsvorm. Na de beoordeling ontvangt u bericht over uw toelating. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een WTZi-toelating voor uw zorginstelling.

Hoe lang duurt een aanvraag

Vanaf het moment dat de aanvraag compleet bij ons binnen is, handelen wij een aanvraag meestal tussen de 4 à 5 weken af. Er geldt een wettelijk maximum van 8 weken. Soms is er langer dan 8 weken nodig. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hier op tijd over geïnformeerd. De behandeling mag dan tot maximaal 16 weken worden verlengd.

Het toelatingsbesluit wordt op de website gepubliceerd.

Waar wordt naar gekeken

Bij de beoordeling of uw organisatie in aanmerking komt voor een WTZi-toelating wordt er o.a. gekeken naar:

  • Of uw bedrijfsvoering voldoet aan de eisen die in de wet worden gesteld;
  • Of u een organisatorisch verband bent (u levert met minimaal 2 personen zorg);
  • Of er onafhankelijk toezicht is op uw organisatie;
  • Of uw organisatie voldoet aan de beleidsregels van de Wet toelating zorginstellingen;
  • Welk winstoogmerk uw organisatie heeft.