Hoe verloopt een aanvraag

U vraagt een toelating aan via het aanvraagformulier. Afhankelijk van uw situatie (rechtspersonen of niet-rechtspersonen) moet u andere gegevens en bijlagen aanleveren.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de transparantie-eisen en de beleidsregels van de WTZi die gelden voor uw rechtsvorm. Na de beoordeling ontvangt u bericht over uw toelating. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een WTZi-toelating voor uw zorginstelling.

Hoe lang duurt een aanvraag

Vanaf het moment dat de aanvraag compleet bij ons binnen is, handelen wij een aanvraag meestal tussen de 4 à 5 weken af. Er geldt een wettelijk maximum van 8 weken. Soms is er langer dan 8 weken nodig. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hier op tijd over geïnformeerd. De behandeling mag dan tot maximaal 16 weken worden verlengd.

Na ontvangst van de aanvraag, kijken we of deze compleet is. U krijgt een ontvangstbevestiging. Zonodig vragen we ontbrekende bijlagen op. Dan starten we met het beoordelen en verwerken. U ontvangt ons besluit via de post en het wordt gepubliceerd op de site.

Waar wordt naar gekeken

Bij de beoordeling of uw organisatie in aanmerking komt voor een WTZi-toelating wordt er o.a. gekeken naar:

  • Of uw bedrijfsvoering voldoet aan de eisen die in de wet worden gesteld;
  • Of u een organisatorisch verband bent (u levert met minimaal 2 personen zorg);
  • Of er onafhankelijk toezicht is op uw organisatie;
  • Of uw organisatie voldoet aan de beleidsregels van de Wet toelating zorginstellingen;
  • Welk winstoogmerk uw organisatie heeft.