Aanvragen toelating eenmanszaak, vof, cv of maatschap

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van een toelating voor niet-rechtpersonen (eenmanszaak, vof, cv of Maatschap). Voor de aanvraag vult u het aanvraagformulier nieuwe toelating in en voegt u de verplichte bijlage toe. Zonder de bijlage kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Aanvragen

Belangrijk! Bij een toelating hoort ook een aantal verplichtingen. Lees deze goed door.

Ingangsdatum toelating

Een toelating gaat in op de datum van de beschikking. Een toelating met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Vraag uw toelating dus tijdig aan voordat u wilt beginnen met de zorgverlening.

We streven ernaar uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Uiterlijk binnen 8 weken, dan wel – na tijdige verlenging - 16 weken.
 

Aanvraag versturen

Heeft u de aanvraag volledig ingevuld, stuur deze dan samen met de bijlagen naar:

CIBG, t.a.v. Toelating zorginstellingen
Postbus 16114
2500 BC Den Haag