Aanvragen toelating rechtspersonen

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van een toelating voor rechtpersonen (Stichting, NV, BV, Vereniging of Coöperatie). Voor het aanvragen vult u het aanvraagformulier nieuwe toelating in en voegt u de verplichte bijlage(n) toe die op uw situatie van toepassing zijn. Zonder de bijlage(n) kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Aanvragen

 

Verplichte bijlagen


Voor alle aanvragen

  • Statuten transparantie-eisen. Deze moeten voldoen aan de eisen zoals genoemd in het Uitvoeringsbesluit WTZi. U mag de concept-statuten meesturen. Na beoordeling informeert het CIBG u of ze aan de transparantie-eisen voldoen of u ze moet aanpassen. U moet de akte daarna wel door de notaris laten passeren; een toelating wordt pas afgegeven op basis van de definitieve statuten;
  • Verklaring transparantie-eisen rechtspersonen.

Extra bijlage voor B.V`s. waar de aandeelhouder de enige bestuurder is:

Belangrijk! Bij een toelating horen ook een aantal verplichtingen. Lees deze goed door.

Aanvraag versturen

Heeft u de aanvraag volledig ingevuld, stuur deze dan samen met de bijlagen naar:

Toelatingen zorginstellingen
Postbus 16114
2500 BC Den Haag