Wat betekent de toelating

Is uw instelling toegelaten, dan mag u de zorg gaan leveren die u kunt declareren op basis van de Wet Langdurige Zorg en/of de Zorgverzekeringswet. U moet hiervoor zelf met de zorgverzekeraar of het zorgkantoor afspraken maken. Het staat een zorgverzekeraar of zorgkantoor vrij om al dan niet contracten af te sluiten met een zorginstelling. Een toelating biedt hier geen garantie voor.

Verplichtingen die bij de toelating horen

De toelating brengt ook een aantal belangrijke verplichtingen met zich mee:

  • U moet de in de wet gestelde eisen blijven naleven, ook na de toelating.
  • Eventuele wijzigingen in uw situatie die uw toelating raken, moet u zo snel mogelijk aan ons doorgeven.
  • U moet vanaf het moment van toelating elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop uw organisatie het geld uit de Wet Langdurige Zorg en Zorgverzekeringswet besteedt. Lees meer op www.jaarverantwoordingzorg.nl.
  • Voor de meeste van u is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing. Lees meer op www.jaarverantwoordingzorg.nl/wnt