Geen toelating voor zzp`ers

Een zelfstandige zonder zorgpersoneel ( zzp`er) , ook wel de solistisch werkende zorgverlener  genoemd, heeft geen WTZi-toelating nodig en komt hier ook niet in aanmerking voor. Op dit moment ontvangen wij echter regelmatig  aanvragen van zzp`ers.
De toelating is niet bedoeld voor zorgorganisaties waar namens de organisatie maar met een persoon zorg wordt verleend.

Extra check

Op basis van de aanvraag is niet altijd goed vast te stellen of de aanvrager een zzp`er is. Wij zijn daarom  genoodzaakt dit actief na te gaan. Helaas brengt dit soms extra administratieve last met zich mee.

Welke zorgaanbieders wel

Alleen zorgaanbieders op wie beide onderstaande punten van toepassing zijn, komen in aanmerking voor een  toelating:

  • De aanbieder zorg levert die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz), en
  • Er tenminste 2 personen namens uw organisatie daadwerkelijke zorg verlenen