Geen verblijfplaatsen op de toelating vanaf 2018

Vanaf 1 januari 2018 worden de meeste vormen van verblijfplaatsen niet langer op de toelating vermeld. U hoeft deze daarom ook niet meer op te geven bij uw (wijzigings)aanvraag.

Uitzonderingen

Verblijfplaatsen voor een kliniek voor intensieve behandeling (KIB) en klinische SGLVG-behandelplaatsen moeten nog wel worden opgegeven.