Vragenlijst voor nieuwe zorgaanbieders

Nieuwe zorgaanbieders die zich inschrijven in het Handelsregister (KvK), krijgen een brief van de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) met het verzoek om een digitale vragenlijst in te vullen. De aanvraag voor een WTZi-toelating staat los van deze vragenlijst.

Inspectie voor Gezondheidszorg

De IGZ bevordert de gezondheidzorg door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg en medische producten. Om vast te stellen of u inderdaad een nieuwe zorgaanbieder bent en  onder het toezicht valt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), wordt u gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen op www.nieuwezorgaanbieders.nl. De vragen gaan over de maatregelen die u heeft genomen om te zorgen dat de kwaliteit van de zorg bij de start van uw werkzaamheden al op peil is.

Vragenlijst naast aanvraag WTZi-toelating

Heeft u een brief ontvangen maar de vragenlijst nog niet ingevuld, doe dit dan alsnog. Zorgaanbieders die zich toetsbaar opstellen en aantoonbaar werken aan betere en veiligere zorg, kunnen rekenen op meer vertrouwen bij de Inspectie. Heeft u de vragenlijst al ingevuld, dan hoeft u dat uiteraard niet nogmaals te doen.