Wanneer heeft u een (gewijzigde) toelating nodig?

U moet een WTZi-toelating of wijziging aanvragen wanneer u:

  • een nieuwe instelling opricht om zorg te leveren die valt binnen de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (WLZ) en met meer dan 1 persoon zorg gaat verlenen.
  • zorg aan gaat bieden die niet in uw huidige toelating is verwerkt
  • het aantal plaatsen waarvoor u bent toegelaten wilt wijzigen
  • de naam of het adres van uw instelling gaat wijzigen