Vragen en antwoorden over intrekkingen door opschoning

De WTZi-toelatingen van zorgaanbieders waar namens de organisatie maar één persoon zorg verleent en van zorgaanbieders die geen zorg (meer) verlenen waar een toelating voor nodig is, worden ingetrokken. Hieronder vindt u 10 vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Waarom worden de toelatingen ingetrokken?

Een WTZi-toelating is bedoeld voor zorgaanbieders die met minimaal twee personen namens de organisatie Zvw of Wlz zorg aanbieden en die ook daadwerkelijk actief deze zorg verlenen. Toch zijn er solistische zorgaanbieders  (of ZZp`ers) en zorginstellingen die al een jaar (365 dagen) of langer geen Zvw- of Wlz-zorg leveren met een toelating. Om een actueel en schoon  overzicht van WTZi toegelaten-instellingen te kunnen bieden, is er een aantal aanscherpingen in de uitvoering van de WTZi doorgevoerd. Ook in het kader van toezicht en handhaving op de Jaarverantwoording Zorg door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. is opschoning belangrijk.

De situatie van mijn organisatie is inmiddels veranderd, wat moet ik doen?

Levert u inmiddels weer zorg met meer dan één persoon of bent u weer begonnen met het leveren van Zvw- of Wlz-zorg,  reageer dan binnen de termijn van vier weken op het voornemen tot intrekking. Het is belangrijk dat u in uw reactie aan de hand van documenten aantoont per wanneer u (weer) met meer dan één persoon zorg verleent. Het maakt daarbij niet uit of het om ingehuurde of (vast) dienstverband zorgverleners gaat.

Voorbeelden van documenten die u kunt meesturen om te bewijzen dat het om een organisatorisch verband gaat:

  • Salarisstroken;
  • Arbeidsovereenkomsten;
  • Onderaannemingsovereenkomsten (geen samenwerkingsovereenkomsten)

Voorbeelden van documenten die u kunt meesturen om te bewijzen dat de instelling de afgelopen 365 dagen zorg heeft geleverd

  • Overeenkomsten met zorgverzekeraars of zorgkantoren;
  • Declaratieverkeer

Belangrijk! Bevat een document persoongegevens (denk aan naam of BSN-nummer), maak deze dan onleesbaar.

Ik heb de intrekkingsbrief ontvangen en ik ben het er niet mee eens. Wat moet ik doen?

U heeft vier weken de tijd om uw reactie (zienswijze) op de voorgenomen intrekking te geven. In de brief  is vermeld waar u uw reactie heen kunt sturen.

Levert u inmiddels weer zorg met meer dan één persoon of bent u weer begonnen met het leveren van Zvw- of Wlz-zorg,  lees dan de vraag en het antwoord hierboven.
 

Wat als mijn situatie op een later moment weer verandert?

Het is altijd mogelijk weer een toelatingsaanvraag te doen.
 

Op basis van welke informatie wordt mijn toelating ingetrokken?

Er wordt gebruik gemaakt van de informatie van Jaarverantwoording Zorg. Wanneer u één van de eerder genoemde situaties voor het verslagjaar 2016 heeft doorgegeven aan het CIBG, dan krijgt u in het eerste kwartaal van 2018  een voornemen tot intrekking van de toelating.
 

Ik heb mij voor verslagjaar 2017 afgemeld voor de jaarverantwoording, wat betekent dat voor mijn toelating?

Voor verslagjaar 2017 gelden dezelfde nieuwe uitvoeringsregels. Zorganbieders die voor dit verslagjaar hebben doorgegeven aan het CIBG dat ze een solistische zorgverlener zijn (één zorgverlener) of dat er geen Wlz- of Zvw-zorg is verleend in 2017, ontvangen later dit jaar een intrekkingsbrief.
 

Ik heb (nog) geen brief gekregen, maar een van genoemde situaties geldt ook voor mijn organisatie. Moet ik iets doen?

U kunt zelf eenvoudig uw toelating intrekken als u geen Wlz- of Zvw-zorg (meer) levert of wanneer u een solist bent. Kijk op wtzi.nl/wijzigen-of-intrekken. U kunt op elk moment weer een toelatingsaanvraag doen als dat nodig is.
 

Wat betekent de intrekking voor mijn patiënten?

U heeft als solistisch werkende zorgverlener voor het verlenen van zorg geen toelating nodig.  U kunt Zvw of Wlz zorg  blijven verlenen. 
 

Ik werk met een zorgverzekeraar die een toelating eist, wat moet ik nu doen?

Wanneer een zorgverzekeraar een WTZi-toelating als voorwaarde voor declaratie hanteert, kunt u niet bij deze zorgverzekeraar declareren.
 

Mag een zorgverzekeraar dit eisen?

Een zorgverzekeraar is vrij om de WTZi-toelating als voorwaarde voor declaratie te hanteren, als de zorgaanbieder op grond van de WTZi over een WTZi-toelating moet beschikken.

Waarom zijn solistische zorgaanbieders eerder wel toegelaten?

In het aanvraagformulier was voorheen geen vraag opgenomen over een organisatorisch verband. De WTZi richt zich uitsluitend op organisatorische verbanden en niet op solisten.

Staat uw vraag er niet tussen?

Mail of bel met ons klantcontactcentrum.