Aanpassing formulier aanvraag toelating voor eenmanszaak, vof, cv en maatschap

Voor zorgaanbieders met de rechtsvorm eenmanszaak, vof, cv of maatschap is het toelatingsformulier voor de WTZi uitgebreid met een onderdeel ‘verklaring transparantie-eisen’. Terwijl u voorheen twee formulieren moest invullen (de aanvraag en de verklaring), kunt u tegenwoordig volstaan met alleen het aanvraagformulier.


Het aanvraagformulier bevat nu ook vragen over de transparantie-eisen, m.a.w. over hoe u o.a. het toezicht, de zorgverlening en de financiële administratie hebt georganiseerd.


Doel van het samenvoegen van beide formulieren is het voor de aanvrager gemakkelijker te maken.