Samenvoegen toelatingen

Vanaf 4 december 2020 voegt het CIBG meerdere WTZi-toelatingen per instelling samen. De reden hiervoor is dat het overbodig is om meerdere toelatingen per organisatie te hebben. Het enige directe gevolg is dat de instellingsnummers vervallen.
We werken in de toekomst alleen nog met uw KvK-nummer. Zorginstellingen zien dat vanzelf en hoeven hier verder geen actie op te ondernemen.

Waarom meerdere toelatingen in het verleden?

Een instelling kan in Nederland met een toelating zorg leveren vanuit één of meerdere vestigingen. Een toelating wordt afgegeven aan de rechtspersoon of andere rechtsvorm en niet aan onderliggende vestigingen. Toch heeft een aantal instellingen in het verleden met meerdere toelatingen en toelatings-of instellingsnummers gewerkt. Dat is onnodig.

Nadelen van meerdere toelatingen per instelling

Het hebben van meerdere toelatingen zou tot misverstanden kunnen leiden bij de controle en handhaving. Het leidt in ieder geval tot meer administratie bijvoorbeeld omdat 1 instelling meerdere instellingsnummers kon hebben. Vanaf 4 december werken we alleen nog met 1 KvK-nummer per instelling.

Geen juridische consequenties

Het samenvoegen van toelatingen heeft geen juridische gevolgen. Toelatingen zijn afgegeven aan de rechtspersoon (of andere rechtsvorm) en niet aan onderliggende locaties. Meerdere toelatingen per rechtspersoon/rechtsvorm verandert dus niets aan de rechtspositie van de instelling. U kunt daarom op deze samenvoeging geen bezwaar maken.
Toegelaten instellingen hebben over deze wijziging begin december wel een brief ontvangen.

Oude instellingsnummers zijn terugvindbaar

Het samenvoegen is afgestemd met het AGB-register in verband met de zorgverzekeringen. Voor het geval u ooit uw oude instellingsnummers nog wilt opzoeken, bewaren we deze gekoppeld aan uw organisatie op wtzi.nl. U kunt ze zelf dus altijd nog terugvinden. Het CIBG (en de inspectie) gebruiken voortaan alleen uw KvK-nummer.