Onduidelijke brief ontvangen over wijziging toelating of over SBI-code?

Het CIBG heeft zojuist een nieuw computersysteem in gebruik genomen. Hierdoor zijn helaas ten onrechte brieven verstuurd naar zorginstellingen.

Brief over wijziging toelating vanwege naam

Heeft u recent een brief over de wijziging van de toelating ontvangen, zonder dat u iets heeft aangevraagd?
Het CIBG heeft zojuist een nieuw computersysteem in gebruik genomen. Als de naam van uw organisatie daarin anders is dan op de oude toelating stuurt het systeem u een zogenoemde gewijzigde toelating. Deze automatisch gegenereerde brief is nog niet zo duidelijk als we zouden willen. Excuses voor de mogelijke verwarring. Uw toelating blijft gewoon geldig, u hoeft geen actie te ondernemen.

Dit heeft ermee te maken dat sinds december 2020 het CIBG voor elke zorginstelling werkt met één naam (de primaire handelsnaam bij de Kamer van Koophandel, bij rechtspersonen is dat de statutaire naam), met één toelating (zie eerder nieuwsbericht over toelatingen) en alleen nog met uw KvK-nummer.

Brief over mogelijk verkeerde SBI-code?

In een brief over uw toelating bent u er misschien op gewezen dat uw SBI-code (de code Standaard Bedrijfs Indeling van de Kamer van Koophandel) niet valt in de categorie ‘Gezondheids- en welzijnszorg’ (SBI-code 86- 88). Deze passage wordt door het nieuwe computersysteem automatisch aan onze brieven toegevoegd. Dit zou natuurlijk alleen moeten gebeuren als dit daadwerkelijk het geval is. Helaas werkt de koppeling met de KvK nog niet optimaal en heeft u deze passage mogelijk onterecht gekregen. U kunt deze passage in dat geval negeren. Excuses voor het ongemak.