Aanschrijvingsbrief ontvangen over de Wtza?

Beschikt uw instelling over een WTZi-toelating? Mogelijk heeft u dan een brief van ons ontvangen over de vergunningplicht onder de Wtza die op 1 januari 2022 van kracht wordt. In de brief is vermeld hoe wij de situatie van uw organisatie inschatten:

-U bent niet vergunningplichtig onder de Wtza;

-U bent wel vergunningplichtig onder de Wtza.

Lees meer