Governancecode

De Governancecode Zorg 2017 is in de eerste plaats een
richtinggevend en levend document voor de sector zelf. De
code biedt de sector een instrument om de governance
zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van
goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke
doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk
vertrouwen.