Gegevens die u aanlevert bij uw WTZi aanvraag worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaat het CIBG om met uw gegevens?

Het CIBG gebruikt uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en voor het uitvoeren van bijbehorende wettelijke taken.

We gaan ook zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres ingevuld om een nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruikt het CIBG uw gegevens alleen om u de nieuwsbrief toe te sturen. Daarmee houden we ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Bewaren gegevens

Het CIBG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.