Een nieuwe toelating aanvragen

U moet een WTZi-toelating aanvragen wanneer u een nieuwe instelling opricht om zorg te leveren die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (WLZ). Alleen met een WTZi-toelating mag uw organisatie zorg aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg voor vergoeding in aanmerking komt. U moet dan een jaarverantwoording indienen vanaf het moment dat u toegelaten bent. Lees ook de toelichting bij het aanvraagformulier nieuwe toelating(PDF | 115kB) .

Bij de beoordeling of uw organisatie in aanmerking komt voor een WTZi-toelating kijkt het CIBG naar verscheidene componenten van uw aanvraag:

  • Welke rechtsvorm heeft uw organisatie?
  • Voldoet uw bedrijfsvoering aan de eisen die in de wet worden gesteld?
  • Is er onafhankelijk toezicht op uw organisatie?
  • Voldoet uw organisatie aan de beleidsregels van de Wet toelating zorginstellingen?
  • Welk winstoogmerk heeft uw organisatie?

Afhankelijk van deze aspecten van uw organisatie moet u een aantal documenten meesturen bij uw aanvraag.

WTZi-toelating voor rechtspersonen: Wat moet u meesturen?

Onder rechtspersonen wordt verstaan: een stichting, NV, BV, Vereniging of Coöperatie.

De volgende stukken moet u in ieder geval meesturen bij uw aanvraag:

  • Aanvraagformulier nieuwe toelating (PDF | 290kB) ;
  • Statuten die voldoen aan de transparantie-eisen(PDF | 119kB) zoals genoemd in het Uitvoeringsbesluit WTZi. Bij uw aanvraag mag u concept-statuten meesturen. Zodra deze beoordeeld zijn, informeert het CIBG u of deze aan de transparantie-eisen voldoen, zodat u ze eventueel kunt aanpassen. U moet de akte daarna wel door de notaris laten passeren; een toelating wordt pas afgegeven op basis van de definitieve statuten;
  • Verklaring transparantie-eisen rechtspersonen (PDF | 78kB) .

Wilt u ook WLZ-verblijf of ZVW-verblijf(PDF | 94kB) gaan bieden? Stuur dan deze bijlage mee:

Bij een B.V. waar de aandeelhouder tevens enig bestuurder is, stuurt u ook deze verklaring mee:

Let op! Is uw organisatie onderdeel van een groepsconcern, dan is deze informatie voor u van belang.

WTZi-toelating voor niet-rechtspersonen: Wat moet u meesturen?

Onder niet-rechtspersonen wordt verstaan: een eenmanszaak, V.O.F., C.V. of Maatschap.

De volgende stukken moet u in ieder geval meesturen bij uw aanvraag:

Wilt u WLZ-verblijf of ZVW-verblijf(PDF | 94kB) gaan bieden? Stuur dan deze bijlage mee:

Heeft u de aanvraag volledig ingevuld?

Stuur dan uw volledig ingevulde aanvraagformulier met bijlagen naar:
Toelatingen zorginstellingen
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

Wilt u meer informatie over de wet- en regelgeving rond WTZi-toelatingen? Aan de rechterkant van deze pagina staan enkele bronnen waar u meer informatie kunt vinden over de wetten en regels rond toelating van zorginstellingen. Lees meer over de jaarverantwoording op www.jaarverslagenzorg.nl.

Toelating Zorginstellingen