Wel of geen toelating nodig

 1. Welke instellingen zijn als toegelaten aangemerkt?
 2. Heb ik een toelating nodig om zorg te mogen leveren die wordt betaald uit een persoonsgebonden budget?
 3. Moeten 'particuliere' verpleeghuizen of thuiszorginstellingen een toelating hebben?
 4. Moet een instelling die in het buitenland zorg levert, een toelating hebben om die zorg vergoed te krijgen via een zorgverzekeraar?
 5. Worden aanvragen voor de WLZ of de ZVW van de BES-eilanden in behandeling genomen?
 1. Welke instellingen zijn als toegelaten aangemerkt?

  Als toegelaten aangemerkt zijn instellingen voor:

  • huisartsenzorg,
  • verloskundige zorg,
  • kraamzorg,
  • mondzorg,
  • paramedische zorg,
  • het verstrekken van hulpmiddelen,
  • het verlenen van farmaceutische zorg,
  • ziekenvervoer,
  • erfelijkheidadvisering,
  • behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening.

  Deze instellingen moeten voldoen aan de transparantie-eisen voor de bedrijfsvoering zoals genoemd in het Uitvoeringsbesluit (artikel 6.2 t/m 6.5). 
  Daarnaast moeten ondernemingen met meer dan 50 werknemers ook voldoen aan de transparantie-eisen voor de bestuursstructuur (artikel 6.1) en een ondernemingsraad instellen

  Naar boven
 2. Heb ik een toelating nodig om zorg te mogen leveren die wordt betaald uit een persoonsgebonden budget?

  Voor zorg die wordt betaald uit een persoonsgebonden budget is geen toelating nodig.

  Naar boven
 3. Moeten 'particuliere' verpleeghuizen of thuiszorginstellingen een toelating hebben?

  Instellingen die WLZ-zorg leveren aan personen met een indicatie voor WLZ-zorg, moeten een toelating op grond van de WTZi hebben. Instellingen die zorg leveren aan personen die geen WLZ-indicatie hebben en die de zorg zelf betalen, hebben geen toelating nodig. In het zeldzame geval dat cliënten wel een WLZ-indicatie hebben, maar de instelling geen beroep doet op WLZ-middelen, dan heeft de instelling geen toelating nodig.

  'Particuliere' verpleeghuizen die zelf WLZ-zorg leveren (bijvoorbeeld omdat er cliënten zijn met een indicatie voor verblijf) moeten dus een toelating hebben. 'Particuliere' verpleeghuizen die een hotelfunctie hebben (er zijn geen cliënten met een indicatie voor verblijf) en waar een thuiszorginstelling extramurale WLZ-zorg levert, hebben geen toelating nodig. De thuiszorginstelling die de WLZ-zorg levert wel, tenzij de extramurale zorg wordt gefinancierd uit persoonsgebonden budgetten.

  Naar boven
 4. Moet een instelling die in het buitenland zorg levert, een toelating hebben om die zorg vergoed te krijgen via een zorgverzekeraar?

  Nee. Om deze zorg vergoed te krijgen via een zorgverzekeraar moet de instelling op zoek gaan naar een zorgverzekeraar in Nederland die bereid is om met de zorginstelling een contract af te sluiten. Het is dan aan deze zorgverzekeraar om na te gaan of de zorginstelling de zorg verleent waarvoor Zvw/WLZ vergoeding gevraagd kan worden.

  Naar boven
 5. Worden aanvragen voor de WLZ of de ZVW van de BES-eilanden in behandeling genomen?

  Nee. De WLZ, de ZVW of de WTZi gelden niet voor de BES-eilanden.

  Er is sinds de Staatkundige hervorming van de Nederlandse Antillen voor de BES-eilanden een aparte ziektekostenverzekering in het leven geroepen. Dit is de zorgverzekering BES. Deze verzekering is op 1 januari 2011 in werking getreden.

  Een instelling die zorg wil leveren op de BES-eilanden kan contact opnemen met het op Bonaire gevestigde Zorgverzekeringskantoor (ZVK) BES, dat de zorgverzekering Bes uitvoert. Het Hoofd ZVK is gemachtigd om namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de benodigde zorg voor inwoners van de BES-eilanden te contracteren.

  Naar boven
Toelating Zorginstellingen