Voor wie

U moet een WTZi-toelating aanvragen als uw organisatie zorg wil leveren die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Uw organisatie komt alleen in aanmerking voor een toelating als er tenminste twee personen namens de organisatie daadwerkelijk zorg verlenen. Bepaalde categorieën zorginstelling zijn vanuit de wet direct toegelaten en hoeven hiervoor geen aanvraag in te dienen.

Zorgaanbieders met één zorgverlener

Aanvragen van zorgaanbieders met maar één zorgverlener worden afgewezen. Een WTZi-toelating is alleen bedoeld voor voor zorgaanbieders waar met tenminste twee personen namens de organisatie daadwerkelijk zorg verlenen. Vanuit de WTZi is dit de definitie van een 'zorginstelling'. Dit wordt ook wel een organisatorisch verband genoemd. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om inhuur of om een dienstverband.

Welke zorgaanbieders hebben geen toelating nodig

De Wet Toelating Zorginstellingen is niet van toepassing in de hieronder genoemde situaties. deze instellingen hoeven geen toelating aan te vragen als zij zorg willen leveren.
 

 • zorgaanbieders die zorg leveren die geheel wordt betaald vanuit een persoonsgebonden budget (PGB);
 • zorgaanbieders die alleen zorg leveren als onderaannemer;
 • zorgaanbieders die zorg leveren die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Let op!

Heeft u een toelating, dan zijn hier ook een aantal verplichtingen aan verbonden, zoals het jaarlijks aanleveren van de jaarverantwoording zorg.

Direct toegelaten instellingen

De WTZI bepaalt dat bepaalde typen zorginstellingen automatisch een toelating hebben. Zij hoeven dus geen toelating aan te vragen. Als toegelaten aangemerkt zijn instellingen voor:

 • huisartsenzorg,
 • verloskundige zorg,
 • kraamzorg,
 • mondzorg,
 • paramedische zorg,
 • het verstrekken van hulpmiddelen,
 • het verlenen van farmaceutische zorg,
 • ziekenvervoer,
 • erfelijkheidadvisering,
 • behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening.

Deze instellingen moeten voldoen aan bepaalde eisen uit de WTZi.