Wijzigen of intrekken

Wijzigingen die uw WTZi-toelating raken, moet u zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Als u geen zorg meer aanbiedt die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg moet u de toelating laten intrekken. Dit doet u het snelst via het Selfservice Portal Mijn Wtzi-toelating.