Toelating intrekken

Op het moment dat u geen zorg meer verleent die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg moet u de toelating laten intrekken. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u geen afspraak (meer) heeft met een zorgverzekeraar, de geleverde zorg onder andere wetgeving is gaan vallen (bijvoorbeeld de jeugdwet of de WMO), u helemaal geen zorg meer verleent of in verband met faillissement. De minister van VWS kan als u langer dan een jaar geen zorg meer verleent die onder de WTZi valt uw toelating intrekken. Zo blijft het WTZi-bestand schoon en actueel.

Als de situatie in de toekomst weer verandert kunt u altijd weer opnieuw een toelating aanvragen.

Formulier toelating intrekken versturen tijdens de coronacrisis:
In verband met de maatregelen tegen corona werken veel medewerkers niet op kantoor en kunnen we papieren aanvragen niet goed verwerken. Wij vragen u om in deze periode uw aanvraag zoveel mogelijk per e-mail te sturen. Dit kan naar aanvraagwtzi@minvws.nl

Normaliter kunt u dit formulier per post naar het CIBG sturen.

Ingangsdatum intrekken toelating

Het intrekken van de toelating gaat in beginsel in op de datum van de beschikking. Indien u aannemelijk kan maken dat de aanvraag niet eerder kon worden ingediend, kan de intrekking bij wijze van uitzondering ingaan op een moment vóór de datum waarop de beschikking wordt afgegeven. De ingangsdatum ligt echter niet voor de datum van de aanvraag.