Toelating intrekken

Op het moment dat u geen zorg meer verleent die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg moet u de toelating laten intrekken. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u geen afspraak (meer) heeft met een zorgvezekeraar, de geleverde zorg onder andere wetgeving is gaan vallen (bijvoorbeeld de jeugdwet of de WMO), u helemaal geen zorg meer verleent of in verband met failissement. De minister van VWS kan als u langer dan een jaar geen zorg meer verleent die onder de WTZi valt uw toelating intrekken. Zo blijft het WTZi-bestand schoon en actueel.

Als de situatie in de toekomst weer verandert kunt u altijd weer opnieuw een toelating aanvragen.