Een toelating wijzigen

U gaat een extra categorie of andere zorg leveren dan op de toelating staat? Dan dient u een wijziging van de toelating aan te vragen via Mijn Wtzi-toelating.
Overige wijzigingen (naams- en/of adreswijzigingen) moet u in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel laten doorvoeren. Deze wijzigingen krijgen we automatisch door en staan direct in het Selfservice Portal.

Heeft uw instelling een nieuw KvK-nummer, bijvoorbeeld vanwege een wijziging van rechtsvorm, dan moet u een nieuwe toelating aanvragen. Heeft u de huidige toelating niet meer nodig, dan kunt u deze intrekken.

Doorgeven wijzigingen

Om uw gegevens te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot de categorie van de instelling of indien u voor het eerst een nieuw soort Wlz- en/of Zvw-verblijf gaat aanbieden, gaat u naar Mijn Wtzi-toelating. Daar kunt u wijzigingen zelf direct en snel aanbrengen.

Let op:

Mogelijk krijgt u de volgende foutmelding te zien als u via Mijn Wtzi-toelating een wijziging van uw toelating wilt doorgeven: ‘Er is geen geldige vragenlijst aangetroffen…’. Vervolgens kunt u niet verder gaan in de applicatie om de wijziging door te voeren. U kunt in dat geval de inhoudelijke wijziging doorgeven door onderstaand formulier in te vullen en ondertekend te mailen naar: aanvraagwtzi@minvws.nl.

Excuses voor het ongemak.

Formulier voor papieren aanvraag:

Papieren wijzigingsaanvraag

Om wijzigingen op papier in te dienen kunt u het aanvraagformulier en de noodzakelijke bijlage(n) per post sturen naar:

CIBG, t.a.v. Toelating zorginstellingen
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

Ingangsdatum toelatingswijziging

Een toelatingswijziging gaat in beginsel in op de datum van de beschikking. Indien u aannemelijk kan maken dat de aanvraag niet eerder kon worden ingediend, kan de toelatingswijziging bij wijze van uitzondering ingaan op een moment voor de datum waarop de beschikking wordt afgegeven. De ingangsdatum ligt echter niet voor de datum van de aanvraag.