Een toelating wijzigen

U gaat een extra categorie of andere zorg leveren dan op de toelating staat? Dan dient u een wijziging van de toelating aan te vragen.
Overige wijzigingen (naams- en/of adreswijzigingen) moet u in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel laten doorvoeren. Deze wijzigingen krijgen we automatisch door.

Heeft uw instelling een nieuw KvK-nummer, bijvoorbeeld vanwege een wijziging van rechtsvorm, dan moet u een nieuwe toelating aanvragen. Heeft u de huidige toelating niet meer nodig, dan kunt u deze intrekken.

Oude wijzigingsformulieren vervallen

Sinds december 2020 staan er nieuwe formulieren op deze website. Vanaf 1 februari 2021 nemen we dan ook geen oude aanvraagformulieren voor wijzigingen meer in behandeling. In de oude formulieren kon u een adreswijziging doorgeven (dit gaat nu via de KvK) of een wijziging van rechtsvorm (in dit geval moet u nu een nieuwe toelating indienen).

Aanvraagformulier wijzigingen

Voor het aanvragen van een wijziging die betrekking heeft op de categorie van de instelling of indien u voor het eerst een nieuw soort Wlz- en/of Zvw-verblijf gaat aanbieden, vult u het aanvraagformulier wijziging toelating in:

Ingangsdatum toelatingswijziging

Een toelatingswijziging gaat in beginsel in op de datum van de beschikking. Indien u aannemelijk kan maken dat de aanvraag niet eerder kon worden ingediend, kan de toelatingswijziging bij wijze van uitzondering ingaan op een moment voor de datum waarop de beschikking wordt afgegeven. De ingangsdatum ligt echter niet voor de datum van de aanvraag.

Wijzigingsaanvraag versturen tijdens de coronacrisis

In verband met de maatregelen tegen corona werken veel medewerkers niet op kantoor en kunnen we papieren aanvragen niet goed verwerken. Wij vragen u om in deze periode uw aanvraag zoveel mogelijk per e-mail te sturen. Dit kan naar aanvraagwtzi@minvws.nl

Normaliter geldt:

Om de wijziging(en) in te dienen moet u het aanvraagformulier en de noodzakelijke bijlage(n) per post sturen naar:

CIBG, t.a.v. Toelating zorginstellingen
Postbus 16114
2500 BC Den Haag