Een toelating wijzigen

U gaat een extra categorie of andere zorg leveren dan op de toelating staat? Dan dient u een wijziging van de toelating aan te vragen.

Ook wijziging van naam- en/of adresgegevens kunt u aan ons doorgeven via het aanvraagformulier wijzigingen.

Heeft uw instelling een nieuw KvK-nummer, dan moet u een nieuwe toelating aanvragen. Heeft u de huidige toelating niet meer nodig, dan kunt u deze intrekken.

Aanvraagformulier wijzigingen

Wijzigingsaanvraag versturen tijdens de coronacrisis:
In verband met de maatregelen tegen corona werken veel medewerkers niet op kantoor en kunnen we papieren aanvragen niet goed verwerken. Wij vragen u om in deze periode uw aanvraag zoveel mogelijk per e-mail te sturen. Dit kan naar aanvraagwtzi@minvws.nl

Normaliter geldt:

Om de wijziging(en) in te dienen moet u het aanvraagformulier en de noodzakelijke bijlage(n) per post sturen naar:

CIBG, t.a.v. Toelating zorginstellingen
Postbus 16114
2500 BC Den Haag
 

Verplichte bijlagen

Zoek hieronder het soort wijziging op dat u wilt aanvragen. U stuurt alleen de bij de wijzigingssoort vermelde bijlage(n) mee met het formulier. Staat uw wijziging er niet tussen? Neem dan contact op.

De naam of het adres van de instelling wijzigt

  • Uittreksel KvK met de nieuwe situatie

De rechtspersoon wijzigt

Door een fusie, afsplitsing, faillissement of andere redenen verandert de rechtspersoon (Stichting, NV, BV, Vereniging of Coöperatie)? Let op! Uw aanvraag wordt beoordeeld als een nieuwe aanvraag.

Extra bijlage bij het oprichten van een B.V. waarbij de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder is:

U gaat een extra categorie of andere zorg leveren dan op de toelating staat

Geen bijlagen nodig

Ingangsdatum toelatingswijziging

Een toelatingswijziging gaat in beginsel in op de datum van de beschikking. Indien u aannemelijk kan maken dat de aanvraag niet eerder kon worden ingediend, kan de toelatingswijziging bij wijze van uitzondering ingaan op een moment voor de datum waarop de beschikking wordt afgegeven. De ingangsdatum ligt echter niet voor de datum van de aanvraag.

Ingangsdatum toelatingswijziging bij wijziging van rechtsvorm/rechtspersoon

Let op! Bij een wijziging van rechtsvorm/rechtspersoon gaat het om een nieuwe juridische entiteit. Uw aanvraag wordt dus beoordeeld als een aanvraag om een nieuwe toelating. Een toelating gaat in op de datum van de beschikking. Een toelating met terugwerkende kracht is in dit geval nooit mogelijk. Het is aan te raden de toelating aan te vragen ruim voordat u wijzigt van rechtsvorm.