Een toelating wijzigen

Voor het aanvragen van een wijziging vult u het aanvraagformulier wijziging toelating in en voegt u de voor uw wijziging verplichte bijlagen toe. Uw wijziging wordt pas inhoudelijk beoordeeld als hij compleet is. Verandert u van rechtspersoon dan wordt de aanvraag voor een wijziging beoordeeld als een nieuwe toelating.

Aanvraagformulier wijzigingen

Om de wijzigingen in behandeling te nemen moet het aanvraagformulier en de noodzakelijke bijlage(n) per post sturen naar:

Toelatingen zorginstellingen
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

Verplichte bijlagen

Zoek hieronder het soort wijziging op dat u wilt aanvragen. U stuurt alleen de bij de wijzigingssoort vermelde bijlage(n) mee met het formulier. Staat uw wijziging er niet tussen? Neem dan contact op.

De naam of het adres van de instelling wijzigt

  • Uittreksel KvK met de nieuwe situatie

De rechtspersoon wijzigt

Door een fusie, afsplitsing, faillissement of andere redenen verandert de rechtspersoon (Stichting, NV, BV, Vereniging of Coöperatie)? Let op! Uw aanvraag wordt beoordeeld als een nieuwe aanvraag.

Extra bijlage bij het oprichten van een B.V. waarbij de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder is:

U gaat een extra categorie of andere zorg leveren dan op de toelating staat

Geen bijlagen nodig